Svelos AB

Inga jobb är för stora eller små


Allt från att byta strömbrytare till byte av elcentral

eller installation av elbilsladdare.

även porttelefoni, tvättboknings system mm.


Klicka nedan för en offert förfrågan

Svelos AB


Vi utför alla el- och telearbeten, porttelefoni, tvättboknings system mm.

med god kvalitetskontroll och kompetent personal.

 


Elarbeten

Vi utför alla typer av elarbeten i samband med ny- och ombyggnationer, både i lägenhets & kontors fastigheter och villa områden.  


Installation

Genom lyhördhet för kunden och korta beslutsvägar genomför vår serviceavdelning snabba installationer. 

Reparation

Vi har stor erfarenhet av den senaste tekniken och föreslår den bästa lösningen för kundens behov. 

Om Oss!

Vilka är vi?

Vårat kvalitetstänkande i dag och i framtiden präglas av att våra kunder ställs i fokus. Vi har de resurser och den organisation som behövs för att vi ska kunna utföra arbeten till våra kunders belåtenhet.

Vårt miljöarbete

Vår ambition är att minimera miljöpåverkan, detta bygger på delaktighet från våra anställda och kunder. I miljöpolicyn ingår även att erbjuda goda och säkra arbetsplatser.

Omtankte

Vi ser som vår uppgift att i alla avseenden möta och överträffa kundens krav och förväntningar.


Kvalitét

Alla våra processer, såväl interna som externa, är dokumenterade och kvalitetssäkrade.